Závratě

Podcasty

1. díl – Co jsou to závratě?

1. díl – Co jsou to závratě?

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Co to závrať je, jak se projevuje, k jakému lékaři zajít, pokud na sobě pozoruji některý z příznaků, nebo jestli trpí závratěmi Češi častěji než jiné národnosti – to jsou otázky, na které v první části povídání o závratích odpovídal pan docent Jaroslav Jeřábek z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole.
2. díl – Role praktického lékaře

2. díl – Role praktického lékaře

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Prvním lékařem, ke kterému se pacient se závratí zpravidla dostaví, je jeho praktický lékař. Co za vyšetření pacienta se závratí v ordinaci čeká, jaké mohou být příčiny jeho obtíží, či na jaká další odborná pracoviště ho může lékař odeslat, se dozvíte v druhé části podcastů věnovaných závratím.
3. díl – V ordinaci neurologa

3. díl – V ordinaci neurologa

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Ve třetí části seriálu podcastů o závratích nahlédneme s pacientem trpícím závratěmi do ordinace neurologa. Jaká vyšetření ho čekají, co mohou odhalit nebo zda se může pacient zcela vyléčit, to jsou otázky, na které odpovídal pan docent Jaroslav Jeřábek z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole. V závěru povídání zavzpomínal na kuriózní případ pacienta trpícího závratěmi. Co se mu přihodilo a zda měl jeho příběh šťastný konec, poslouchejte v tomto podcastu.
4. díl - Léčba závratí

4. díl - Léčba závratí

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Ve čtvrtém díle povídání o závratích jsme se zeptali pana docenta Jaroslava Jeřábka z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole nejenom na to, jak se závratě léčí, ale také na to, kam by se neurologie nebo medicína vůbec měla posunout tak, aby dokázala ještě lépe pomoci pacientům trpícím závratěmi.
5. díl - Závratě z pohledu otorinolaryngologa

5. díl - Závratě z pohledu otorinolaryngologa

MUDr. Vladimír Koucký

Problematika diagnostiky a léčby závratí spadá do několika různých lékařských odborností. V prvních dílech podcastů jsme s pacientem prošli cestu od praktického lékaře, přes vyšetření u neurologa a v tomto povídání se zastavíme v ordinaci lékaře ORL. Pan doktor Vladimír Koucký z Kliniky ORL a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole odpovídal na dotazy o tom, co čeká pacienta při vyšetření u otorinolaryngologa, k jakým závěrům mohou vést výsledky těchto vyšetření a také, zda a jak rychle může ORL lékař pacientovi s jeho problémy pomoci.
6. díl - Závratě z pohledu fyzioterapeuta

6. díl - Závratě z pohledu fyzioterapeuta

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

Nedílnou součástí komplexního přístupu k pacientům se závrativými obtížemi je také péče fyzioterapeuta. Jak pacientovi může pomoci on, jak časté by měly být rehabilitace, anebo jestli pacienti mohou cvičit sami podle návodů na internetu, to vše se dozvíte v následujícím povídání s panem docentem Ondřejem Čakrtem z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Praze v Motole.
7. díl - Závratě z pohledu psychiatra

7. díl - Závratě z pohledu psychiatra

MUDr. Kristýna Vrbová, Ph.D.

Psychika hraje v léčbě závratí významnou roli. Závrativé stavy ovlivňují psychiku pacienta a psychické problémy se naopak mohou projevit řadou doprovodných symptomů, včetně závrativých obtíží. To vše jsou situace, se kterými se snaží pacientovi pomoci právě psychiatr. Na otázky, jaké jsou moderní postupy v léčbě pacientů v ordinacích psychiatrů, jaké jsou se závratěmi spojené diagnózy, kde jsou hranice toho, co by měl již pacient s psychiatrem řešit a co je „normální“, či jak je to se stigmatizací pacientů odeslaných k psychiatrovi, odpovídala paní doktorka Kristýna Vrbová z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.
8. díl - Závratě okem pacienta

8. díl - Závratě okem pacienta

Předchozí díly povídání o závratích byly zaměřeny na jejich diagnostiku a léčbu z pohledu lékařů jednotlivých specializací. Abychom posluchačům poskytli kompletní pohled na tuto problematiku, nemůžeme opominout samotného pacienta. Závěrečný díl povídání o závratích je tedy věnován pohledu člověka, který má se závratěmi osobní zkušenost. Jeho příběh, doporučení a povzbuzení pro všechny pacienty s podobnými problémy si můžete nyní poslechnout.
Modul: Epizody podcastu