4. díl - Léčba závratí

Ve čtvrtém díle povídání o závratích jsme se zeptali pana docenta Jaroslava Jeřábka z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole nejenom na to, jak se závratě léčí, ale také na to, kam by se neurologie nebo medicína vůbec měla posunout tak, aby dokázala ještě lépe pomoci pacientům trpícím závratěmi.

4. díl - Léčba závratí
00:00 / 00:00

Přepis podcastu

00:00 Čtvrté povídání s panem docentem Jaroslavem Jeřábkem z Neurologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole bude o léčbě závratí. Pane docente, vy jste zmínil v akutní fázi chirurgickou léčbu a v předchozím povídání jste také mluvil o tom, že pacient může pociťovat závratě v souvislosti s kombinací léků. V této fázi léčby, léčby neurologem, existuje na tyto neurologické příčiny nějaká farmakologická léčba, případně jaká?

00:27 Tak závratě obecně se léčí jednak farmakologicky, a tam je velká skupina léků, tzv. protizávrativých, antivertiginoz, které se podávají v akutním stavu, kdy pacient zvrací, má nevolnost, a to jsou léky, které ztlumí zvracení. Čili symptomaticky utlumíte projevy toho závrativého stavu. Pak máme velkou skupinu léků, které se podávají u záchvatovitých závratí. Tam potom pravidelné braní určitých typů léků může výrazným způsobem snížit nebo úplně odstranit frekvenci záchvatů závratí. Takže to je druhá velká skupina léků. Pochopitelně pak jsou léky ze skupiny farmak třeba na určité zánětlivé specifické projevy, ale to už jsou detaily. Velice důležitá je rehabilitační léčba. Čili jednak farmaka, potom rehabilitace. Do té rehabilitační léčby jako určitý základní krok bych zařadil i provádění specifických repozičních manévrů u polohově vázaných závratí, no a potom je to obecně aktivační rehabilitační léčba, a ta další, poslední skupina, čili byla to farmakoterapie, rehabilitační léčba a v určitých indikovaných případech chirurgická léčba, ale to už je doménou otorinolaryngologů nebo respektive neurochirurgů, když se jedná o nějaké onemocnění odstranitelné operací.

2:17 Já se tedy ještě zeptám, za obor neurologie,  je něco, co byste si přál, kam by se v tomto směru neurologie měla posunout, aby ještě více mohla pomoci pacientům se závratěmi?

2:28 Určitě, ale to platí pro všechny nebo naprostou většinu neurologických onemocnění. Na neurologii se mi líbí to, že když se podíváte nejenom na závrativé stavy, tak to co my známe u neurologických onemocnění, je přesný průběh onemocnění, patogeneze, ale nevíme, v naprosté většině případů, proč k tomu dochází. My víme, že nejvíce lidí trpí benigním polohovým vertigem. Přijdou domů, lehnou si do postele, zamotají se. Ale nemáme žádné možnosti, abychom řekli, kdo tím bude trpět, aby se objevily nějaké metody, které by umožnily předpovídat, který pacient je víc nebo míň ohrožený nějakou chorobou. Ale to se obávám, že je záležitost možná i řady příštích generací, aby se přišlo na skutečnou etiologii neurologických onemocnění.

3:37 Budu přát neurologické specializaci, aby na takovou věc přišla…

3:44 Ještě, že vám skáču do řeči, to, co je pro závratě velice důležité. Pacient se závratí představuje mnohooborový problém, multidisciplinární. Žádný jeden obor nevyřeší celou tu problematiku. Takže optimální péče, a to je to, co bych si vlastně přál, aby fungovalo všude, je spolupráce neurologa, otorinolaryngologa, rehabilitačního pracovníka, aby všichni pracovali společně a doplňovali se a aby nedocházelo k tomu, že pacient přijde na neurologii, tam mu řeknou, to je na ORL, na ORL mu řeknou, no ale naše to není, běžte na rehabilitaci, na rehabilitaci mu řeknou, běžte… a takhle ten člověk několikrát obejde to kolečko mezi jednotlivými obory, které by se měly sejít, zamyslet se nad tím pacientem a společnými silami mu pomoci.

4:45 To bylo i krásné slovo na závěr, že bychom přáli pacientům v tomto směru optimální péči. Pane docente, já moc děkuji za rozhovor.

4:52 Děkuji také a přeji vám hodně stability do dalšího života.

 

 

 

 

Modul: Epizoda podcastu