MUDr. Kristýna Vrbová, Ph.D.

Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice, Olomouc

Podcasty

7. díl - Závratě z pohledu psychiatra
Závratě

7. díl - Závratě z pohledu psychiatra

Psychika hraje v léčbě závratí významnou roli. Závrativé stavy ovlivňují psychiku pacienta a psychické problémy se naopak mohou projevit řadou doprovodných symptomů, včetně závrativých obtíží. To vše jsou situace, se kterými se snaží pacientovi pomoci právě psychiatr. Na otázky, jaké jsou moderní postupy v léčbě pacientů v ordinacích psychiatrů, jaké jsou se závratěmi spojené diagnózy, kde jsou hranice toho, co by měl již pacient s psychiatrem řešit a co je „normální“, či jak je to se stigmatizací pacientů odeslaných k psychiatrovi, odpovídala paní doktorka Kristýna Vrbová z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.
Modul: Lidé